Tweet
Mapa strony

WYDZIAŁ MATEMATYKI

INFORMATYKI I EKONOMETRII

Discussiones Mathematicae Graph Theory na liście filadelfijskiej

Wydawane przez Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ czasopismo Discussiones Mathematicae Graph Theory znajduje się na opublikowanej w połowie tego roku liście 2015 Journal Citation Reports, (Thomson Reuters Citation Data 2014) nazywanej listą filadelfijską
http://scientific.thomsonreuters.com/imgblast/JCRFullCovlist-2015.pdf.

Redaktorem naczelnym tego kwartalnika jest prof. dr hab. Mieczysław Borowiecki, a w skład Komitetu Redakcyjnego wchodzą pracownicy naszego Wydziału: dr hab. Ewa Drgas-Burchardt (redaktor pomocniczy), dr Danuta Michalak (redaktor prowadzący), dr hab. Elżbieta Sidorowicz i dr Anna Fiedorowicz. Przy wydawaniu czasopisma pracują również mgr Grzegorz Arkit i dr Marta Borowiecka-Olszewska.

Discussiones Mathematicae Graph Theory znalazło się w elitarnej grupie polskich czasopism matematycznych na liście filadelfijskiej - obok Acta Arithmetica, Annales Polonici Mathematici, Central European Journal of Mathematics (Open Mathematics), Colloquium Mathematicum, Dissertationes Mathematicae, Fundamenta Mathematicae, Probability and Mathematical Statistics – Poland, Reports on Mathematical Logic, Studia Logica, Studia Mathematica, Topological Methods in Nolinear Analysis oraz wydawanego przez Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki UZ kwartalnika International Journal of Applied Mathematics and Computer Science.